Impressivo Klaviere & Flugel hân hạnh là nhà tài trợ độc quyền những cây đàn Mason & Hamlin sử dụng và trưng bày tại đêm hòa nhạc cổ điển 𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐢𝐬𝐭: 𝐕𝐨𝐢𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐍𝐞𝐰 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 tại Sofitel Saigon Plaza, đêm nhạc đã kết thúc thành công với nhiều sự kiện âm nhạc đa dạng và phong phú.

Theo HTV: Đêm hoà nhạc do Impressivo và dàn nhạc IPO tổ chức. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=7IcpL1CcKHE 

 

 

Bài viết liên Quan