Happy Melodies | Piano Showcase

Sự kiện piano showcase Happy Melodies của cô giáo Hồng Nhi tại Steingraeber Hall vào ngày 13/08/2023.

𝐒𝐓𝐄𝐈𝐍𝐆𝐑𝐀𝐄𝐁𝐄𝐑 𝐇𝐀𝐋𝐋
Phòng hoà nhạc • Studio thu âm chuyên nghiệp
Concert & Recital • Masterclass & Workshop
Video Recording • Podcast & More
Tel: 0768 866 766
Floor 2, 766/1 Su Van Hanh Str, D.10. HCMC

Event khác