PEXIGLASS®

Những cây piano trong suốt được sử dụng Pexiglass®.  Vật liệu này đã tạo ra tác động lớn với khả năng trong suốt, độ bền cao và linh hoạt khi kết hợp dễ dàng với các vật liệu khác. Với điều này, bạn có thể thấy những gì đang diễn ra bên trong cây đàn piano trong suốt những khi nghệ sĩ biểu diễn.

liên hệ
Transparent Piano Crystal
BLUTHNER TRANSPARENT

BESPOKE

Khả năng cá nhân hoá tuyệt vời của piano trong suốt không nằm ở giới hạn vật liệu, giới hạn duy nhất chỉ là sự tưởng tượng của bạn mà thôi.

LIÊN HỆ

FOR PRIVATE OWNER ONLY

Danh sách những sản phẩm Luxury-Collection của chúng tôi chỉ được cung cấp trực tiếp tại Exclusive Impressivo Klaviere & Flugel Showrom.

LIÊN HỆ